Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Finnmer kjøper Blocket AB

Selskapet Finnmer AB som kontrolleres av Schibsted-eide Aftonbladet Hierta AB har i dag kjøpt 100 % av aksjene i rubrikktjenesten www.blocket.se som drives av Blocket AB. Kjøpesummen er SEK 183 mill. Blocket som har vært i drift siden 1996, forventes […]

Schibsted ASA (SCH) – Finnmer acquires Blocket AB

The company Finnmer AB, controlled by the Schibsted subsidiary Aftonbladet Hierta AB has today acquired 100% of the shares in the classified ad service www.blocket.se run by Blocket AB. The purchase price is SEK 183 mill. Blocket has been running […]

Schibsted ASA (SCH) – Real estate advertising in Svenska Dagbladet

The real estate brokers in Stockholm have during the autumn negotiated with the major newspapers concerning use of advertising channel for real estate advertising, and they have entered into a non-exclusive agreement with Metro.   Svenska Dagbladet currently has revenues […]

Schibsted ASA (SCH) – Eiendomsannonser i Svenska Dagbladet

I løpet av høsten 2003 har de store eiendomsmeglerne i Stockholm gjennomført en forhandling med de store avisene om bruk av annonsekanal for eiendomsannonser og det er i denne forbindelse inngått en ikke eksklusiv avtale med Metro.   Svenska Dagbladet […]

Schibsted ASA (SCH) – Konsernregnskap per 30.9.2003

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2003. Vedlagt følger delårsrapport – 3. kvartal 2003.   Informasjon på Internett: Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett: Schibsteds hjemmeside:    http://www.schibsted.no/investor_relations/ HUGIN Online:                 http://www.huginonline.no/SCH (Tall i parentes viser […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim financial statement per 30.9.2003

At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the interim financial statement as of September 30, 2003.   Please find enclosed the Interim Report for 3nd Quarter 2003.   Information on internet: Schibsteds hjemmeside:    http://www.schibsted.no/investor_relations/ […]

Schibsted ASA (SCH) – Ny ansvarlig redaktør i Aftenposten

Einar Hanseid har besluttet å fratre som sjefredaktør i Aftenposten etter fylte 60 år og 10 år i stillingen. Hans Erik Matre (48) blir ny ansvarlig redaktør i Aftenposten etter Hanseid. Skiftet skjer 1. januar 2004.   Hans Erik Matre […]

Schibsted ASA (SCH) – New editor in chief in Aftenposten

Einar Hanseid has decided to retire from the position of Editor-in-Chief of Aftenposten at the age of 60, having spent 10 years in the position. Hans Erik Matre (48) will assume the position after Hanseid. The change will take place […]

Schibsted ASA (SCH) – Resultatpresentasjon 3. kvartal 2003

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   Presentasjon Oslo Tidspunkt:     30. oktober kl 16.10 Sted:             Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   Telefonkonferanse Tidspunkt:    30. oktober kl 17.30   Hvis De ønsker å delta, vennligst ring […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation of 3rd Quarter Accounts 2003

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows:   Presentation Oslo Time:      October 30th at 4.10 pm CET Place:     Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo   The presentation will be in Norwegian.   Telephone conference […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – Q3 2003

(Figures in NOK million)                 TV 2 Group AS         Per Q3 2003 Per Q3 2002       Operating revenues 1 137 1 074 Operating expences 1 033 1 009 Operating profit 104 65     […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – 3. kvartal 2003

  (Tall i NOK millioner)                 TV 2 Gruppen AS       Hovedtall Per 3. kv. 2003 Per 3. kv. 2002       Driftsinntekter 1 137 1 074 Driftskostnader 1 033 1 009 Driftsresultat 104 65     […]