Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

PanSOL agreement with GlobalNet

The Scandinavia Online (SOL) companies in Norway, Sweden and Denmark have entered into a distribution agreement for financial information with the finacial portal GlobalNetFinancial.com Inc. (NASDAQ, GLBN/LSE, GLFA). Under the terms of the agreement, GlobalNet acquires SOLBørs AS. Schibsted ASA […]

PanSOL inngår avtale med GlobalNet

Det ble i helgen inngått avtale mellom Scandinavia Online (SOL) selskapene i Norge, Sverige og Danmark og finansportalen GlobalNetFinancial.com Inc. (NASDAQ, GLBN/LSE, GLFA) om distribusjon av børs- og finansinformasjon på nett. Avtalen innebærer at GlobalNet overtar SOLBørs AS. Schibsted ASA […]

Presentation of 4th quarter 1999

Presentations of the 4th quarter 1999 for Schibsted ASA are now available on the following links: Presentation of 4th quarter 1999 – Annual Accountshttp://reports.huginonline.com/771971.pdf Presentation of 4th quarter 1999 – company overview and online statistics:http://reports.huginonline.com/771969.pdf

Presentasjon av 4. kvartal 1999

Presentasjon av 4. kvartal 1999 for Schibsted ASA er nå tilgjengelig på følgende linker: Presentasjon av 4. kvartal 1999 – årsregnskap:http://reports.huginonline.com/771957.pdf Selskapsoversikt og online statistikk:http://reports.huginonline.com/771960.pdf

Listing of PanSOL

Schibsted and Telia have been discussing the terms for the establishment, operations and listing of «PanSOL» after the merger between Telenor and Telia was cancelled. The agreement solves all these issues. The process of restructuring and listing ”PanSOL” as the […]

Klar for børsnotering av PanSOL

Schibsted og Telia har diskutert forutsetningene for etablering, drift og børsnotering av «PanSOL» siden fusjonen mellom Telenor og Telia avblåst. Avtalen innebærer at spørsmålene nå er løst. Dermed blir det full fart på planen om å etablere Scandinavia Online som […]

1999 ANNUAL RESULT

Schibsted’s accounts on Internet Please note that the annual results and the presentation will be available on: – Schibsted’s web site: http://www.schibsted.no/ir_eng/ – HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH For report with tables please follow the enclosed link:

SCHIBSTED COMPANY OBTAINS MAJOR PRODUCTION CONTRACTS

Metronome Film & Television AB, Schibsted’s Scandinavian film and television production company, has reached agreement on two major deals with SBS-owned Scandinavian television channels. The total framework of the contracts amount to SEK 350 – 400 mill. Agreement has been […]

TV-PRODUKSJONER I SKANDINAVIA

Schibsteds gruppe av TV- og filmproduksjonsselskaper, Metronome Film & Television AB, har kommet til enighet om to større produksjonsavtaler med SBS-eide TV-kanaler. Rammen for avtalene er totalt ca. SEK 350 – 400 mill. Det er oppnådd enighet med SBS-eide Kanal […]

KONSERNREGNSKAP FOR 1999

Informasjon på Internett Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett: – Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/ir – HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH For rapport med tabeller følg linken under:

TV 2 Annual Accounts 1999

TV 2 – Group TV 2 today announced their preliminary annual accounts 1999: Income statement (NOK mill.) 31.12.99 31.12.98 Operating income 1 359 035 1 336 430 Operating profit 141 803 214 371 Net profit/loss for the year -58 146 […]

TV 2 årsresultat 1999

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for 1999: Resultatregnskap (NOK mill.) 31.12.99 31.12.98 Driftsinntekter 1 359 035 1 336 430 Driftsresultat 141 803 214 371 Resultat etter skatt og minoritet -58 146 86 260 Schibsteds andel av […]