Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

REMINDER: PRESENTATION OF 3rd. QUARTER ACCOUNTS 1999.

To our contacts, We hereby invite you to attend a presentation of the company’s accounts as of 3rd quarter. The presentation will find place at the company’s premises in: Apotekergaten 10 in Oslo November 11th at 4 pm. There will […]

PÅMINNELSE: PRESENTASJON AV RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999.

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets regnskap for 3. kvartal. Presentasjonen vil finne sted i: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 den 11. november 1999 kl 1600. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse den 11. november […]

PRESENTATION OF 3rd. QUARTER ACCOUNTS 1999

To our contacts, We hereby invite you to attend a presentation of the company’s accounts as of 3rd quarter. The presentation will find place at the company’s premises in: Apotekergaten 10 in Oslo November 11th at 4 pm. There will […]

PRESENTASJON AV RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999.

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets regnskap for 3. kvartal. Presentasjonen vil finne sted i: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 den 11. november 1999 kl 1600. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse den 11. november […]

REVERSAL OF INSURANCE FUNDS FROM SPP

The Swedish life- and pension insurance company SPP, has informed their clients they will receive a one-off reversal of funds. Several fully or partly owned companies in the Schibsted group will have allocaion of funds. For Aftonbladet the amount is […]

TILBAKEFØRING AV MIDLER FRA SPP

Det svenske livs- og pensjonsforsikringsselskapet SPP har meddelt sine kunder om en engangs tilbakeføring av midler. Flere hel- og deleide selskaper i Schibsted-konsernet har blitt meddelt at de har blitt allokert midler. For Aftonbladet utgjør beløpet SEK 61 millioner, for […]

TERMINATION OF GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN TV 2 AND TVNORGE – SCHIBSTED’S SHARE NOK 21 MILL.

The Board of Directors in i TV2 AS decided yesterday afternoon to terminate the guarantee agreement between TV 2 and TVNorge. The financial consequences for Schibsted ASA is a cost of NOK 21 million in 1999. This settlement eliminates all […]

TERMINERING AV GARANTIAVTALE MELLOM TV 2 OG TVNORGE – SCHIBSTEDS ANDEL NOK 21 MILL.

Styret i TV2 AS vedtok i går ettermiddag å terminere garantiavtalen mellom TV2 og TVNorge. De økonomiske konsekvensene for Schibsted ASA er en belastning på NOK 21 mill i 1999 regnskapet. Med dette elimineres all finansiell risiko knyttet til den […]

Agreement to buy a share in ABC Startsiden

Schibsted Multimedia has entered into an agreement which gives us the right to buy a share of approximately 32% of ABC Startsiden (www.startsiden.no) from the founder Tom W. Ottmar . The call option can be exercised in February 2000. Telenor […]

Avtale om kjøp av eierandel i ABC Startsiden

Schibsted Multimedia har inngått en avtale som gir en rett til å kjøpe en eierandel på ca. 32% i ABC Startsiden (www.startsiden.no) fra grunnlegger Tom W. Ottmar . Retten kan utøves i februar år 2000. Telenor Nextel eier 36% av […]

Schibsted Multimedia aquires 50% of Netstationen A/S

Schibsted Multimedia expands in Denmark and has entered into an agreement to aquire 50% of the Danish company Netstationen A/S (www.netstationen.dk). The business of the two companies will be integrated. This makes SOL Denmark the second largest portal in the […]

Schibsted Multimedia kjøper 50% av Netstationen A/S

Schibsted Multimedia satser i Danmark og har inngått en avtale om kjøp av 50% av det danske selskapet Netstationen A/S (www.netstationen.dk). Virksomheten i SOL Danmark og Netstationen integreres og dette gjør SOL Danmark til den nest største aktøren landet. Dette […]