Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED INCREASES ITS TV OPERATIONS IN THE BALTICS

Schibsted Schibsted ASA has entered into an agreement to acquire all the shares from the other foreign owners in the TV channel Kanal 2 in Estonia for approx. NOK 26 million. Through this acquisition Schibsted increases its ownership in Kanal […]

SCHIBSTED ØKER SITT TV-ENGASJEMENT I BALTIKUM

Schibsted Schibsted ASA har inngått avtale om overtagelse av samtlige aksjer fra øvrige utenlandske eiere i fjernsynskanalen Kanal 2 i Estland for ca. 26 millioner kroner. Ved kjøpet øker Schibsted sin eierandel i Kanal 2 fra ca. 27% til ca. […]

“SCHIBSTED ASA – RESULT AS PER JUNE 30, 1997”

Schibsted SCHIBSTED ASA – RESULT AS PER JUNE 30, 1997The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to June 30, 1997 were approved at the Schibsted Board Meeting August 19The group’s revenues for the first half of 1997 were […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1997

Schibsted SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1997Konsernstyret behandlet den 19. august regnskapet pr. 30.6.1997. Konsernets omsetning i 1. halvår 1997 ble kr 2.563 mill., en økning på 31,9% eller kr 620 mill. sammenlignet med samme periode i […]

Sale of shares in TVNorge

Schibsted Schibsted has entered into an agreement with TV 2 AS whereby TV 2 AS will acquire Schibsted’s remaining 8% ownership in TVNorge for NOK 42 million. With this sale Schibsted has sold its 29.3% ownership in TVNorge for a […]

Salg av aksjer i TVNorge

Schibsted Schibsted har inngått avtale med TV 2 AS om salg av Schibsteds resterende 8% av aksjene i TVNorge. Kjøpesummen er kr. 42 millioner. Schibsted har dermed totalt solgt aksjer i TVNorge for ca. kr 154 millioner. Aksjene ble kjøpt […]

PRESS RELEASE

Schibsted The Norwegian Competition Authority today issued a press release regarding the Internet co-operation between Schibsted and Telenor. The press release states that the Competition Authority has decided not to intervene against the Internet co-operation between Telenor and Schibsted after […]

Ikke inngrep mot internettsamarbeidet mellom Telenor og Schibsted etter endringer i samarbeidet

Schibsted PRESSEMELDING FRA SCHIBSTED Konkurransetilsynets vurdering av Schibsted og Telenors Internett-satsinger (Oslo, 17. juni 1997) Det ble i ettermiddag utsendt vedlagte pressemelding fra Konkurransetilsynet vedrørende fusjon mellom Telenor Online AS og Schibsted Nett AS. Kontaktpersoner vil være: Peter Pay, Telenor […]

TV 2 – Lawsuit against the Government – Local TV

Schibsted The Chairman of TV2, Jan Erik Knarbakk, has informed the family, culture and administration committee of the Parliament that, if the Parliament wishes to remove the 75% distribution limitation for channels which co-operate with local TV, TV2 will contribute […]

TV 2 – Søksmål mot Staten – Lokal TV

Schibsted Styreformannen i TV 2, Jan Erik Knarbakk, har meddelt Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomite at dersom det er Stortingets ønske å oppheve «taket» på 75% distribusjon for kanaler som samarbeider med lokal-TV, vil TV2 bidra til en slik løsning […]

Competition Authorities` review of the Internet activities of Schibsted and Telenor

Schibsted Competition Authorities’ review of the Internet activities of Schibsted and TelenorSchibsted today received a letter from the Competition Authorities, in which Schibsted is informed that the Competition Authorities, following a review of Schibsted ‘s and Telenor’s Internet activities, have […]

Konkurransetilsynets vurdering av Schibsted og Telenors Internett-satsinger

Schibsted (Oslo, 30. mai 1997) Schibsted har i dag mottatt brev fra Konkurransetilsynet der det orienteres om at Tilsynet etter en vurdering av Schibsted og Telenors internett-satsinger finner at det er grunnlag for å gripe inn i samarbeidet etter konkurranselovens […]