ENDELIG AVTALE OM OVERTAKELSE AV BLADKOMPANIET AS, Published 16/04/1999 12:31:00

Den tidligere inngåtte intensjonsavtalen mellom Schibsted ASA og eierne av Bladkompaniet om overtagelse av samtlige aksjer i Bladkompaniet med datterselskaper er blitt erstattet av en endelig avtale. Overtakelsen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar, 1999.

Bladkompaniet utgir bøker og blader på massemarkedet i Norge og er medeier i Bladcentralen som er Norges største distributør av blader og bøker til dagligvarehandel, bensinstasjoner og kiosker.

Bladkompaniet omsatte i 1998 for kr. 139,4 mill. og hadde et driftsresultat på kr. 9,6 mill. Resultatet før skatt var kr. 11,9 mill. Antall ansatte er 57.