Opplagstall for VG 1998, Published 16/02/1999 11:57:00

VG har idag offentliggjort sine opplagstall for 1998 (sammenlignbare tall for 1997 i parentes).


Hverdag 364.825 eksemplarer (370.115)
Lørdag 455.295 eksemplarer (462.570)
Søndag 299.735 eksemplarer (294.019)