REDUSERTE AVISPAPIRPRISER FOR NORSKE AVISER FRA 1. SEPTEMBER, Published 30/09/1996 00:00:00

Dato:Man, 30/9 1996 Schibsted

Norske Skogindustrier ASA har meddelt Norske Avisers Landsforbund at prisene på avispapir er satt ned med 5 % med virkning fra 1. september.

Norske Skog leverer 80 % av papiret som brukes i norske aviser. Prisnivået for avispapir i årets fire siste måneder blir dermed på samme nivå som for fjerde kvartal 1995, da Aftenposten og VG hadde papirkostnader på tilsammen 72,5 millioner kroner.

Norske Avisers Landsforbund vil i løpet av kort tid innlede forhandlinger med papirleverandørene om avtaler for 1997.

Oslo, 30. september 1996
SCHIBSTED ASA

Finansdirektør Rolv Erik Ryssdal, 22 86 41 00

Schibsted Hugin