Regnskap for TV 2 pr. 30. september, Published 25/10/1996 00:00:00

Dato:Fre, 25/10 1996 Schibsted

Regnskapet for TV 2 – konsern pr. 30. september 1966 er som følger:


(Tall i NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995

Driftsinntekter 618.001 532.370
Programkostnader 175.650 149.115
Personalkostnader 120.898 101.367
Andre driftskostnader 200.685 178.669
Ordinære avskrivinger 29.592 22.190
Sum driftskostnader 526.825 451.341
DRIFTSRESULTAT 91.176 81.029
Netto finansposter 4.264 (4.821)
RESULTAT FØR
SKATTEKOSTNAD 95.440 76.208
Beregnet skatt 26.723
RESULTAT ETTER
SKATTEKOSTNAD 68.717 76.208

Schibsted ASA vil inntektsføre 23,0 millioner kroner som sin andel av TV 2’s resultat pr. 30. september, mot 23,2 millioner kroner for tilsvarende periode i 1995.

Oslo, 25. oktober 1996
SCHIBSTED ASA

Kjell Aamot

Schibsted Hugin