Schibsted ASA (SCH) – Lansering av 20 MIN i Zurich og Køln, Published 10/12/1999 14:36:00

Det er besluttet at gratisavisen 20 MIN lanseres i Køln og Zurich tidlig neste uke. Avisen eies av Schibsted og en europeisk investeringsbank. Forventet opplag blir på ca. 150.000 i Køln og 125.000 i Zurich. Avisene vil bli distribuert i byenes undergrunns- og sporvognsnett.

Oslo, 10. desember 1999

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig