Aksjespareprogram 2014 for ansatte i Schibsted Media Group

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/04/2014 15:55:00

Styret i Schibsted ASA har vedtatt en ny aksjespareplan for ansatte i Schibsted konsernet. Aksjespareplanen tilbys ansatte i konsernet ansatt i selskaper hvor Schibsted sitt eierskap er mer enn 50 prosent. Formålet med planen er å motivere og beholde ansatte og samtidig øke interessen rundt selskapets resultater og utvikling gjennom aksjeeierskap.

Styret ønsker at planen skal være en fast del av selskapets incentivordning for ansatte. Styret vil imidlertid ha rett til å avgjøre hvorvidt planen skal videreføres, betingelsene for planen og hvilke selskaper i konsernet som mottar tilbudet.

For 2014, tilbyr selskapet en plan hvor ansatte kan spare mellom NOK 2.000 – NOK 50.000 årlig (eller tilsvarende i lokal valuta) men maksimum 5 prosent av årlig fast bruttolønn. Ansatte kan innrullere og endre sparebeløp hvert kvartal. Sparebeløpet blir trukket månedlig fra nettolønn. Sparebeløpet blir brukt til å kjøpe Schibsted aksjer på vegne av ansatte kvartalsvis. Kjøp av aksjer vil skje dagen eller dagene etter offentliggjøring av et delårsregnskap. Første kjøp vil gjøres etter offentliggjøring av delårsregnskap for 2. kvartal 2014. DNB vil handle aksjene på vegne av selskapet. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av selskapet vil meldes i henhold til gjeldende regelverk. De ansatte tildeles aksjer til markedskurs på kjøpsdagen uten noen form for rabatt.

Etter to års eiertid vil selskapet tildele én bonusaksje for hver andre aksje kjøpt gjennom tilbudet.

I vedlegg til denne meldingen finnes en liste over ansatte primærinnsidere som har tegnet seg i aksjespareplanen for 2014. Tegningsbeløpene som oppgis er totale beløp for 2014. Primærinnsidere kan ikke endre sparebeløp kvartalsvis. Kjøpskurs og antall aksjer vil offentliggjøres når tildeling er gjennomført.

 

Kontaktperson:
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 9. april 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12