aksjer

Aksjesplitt og notering av B, Published 29/05/2015 07:00:00

Det henvises til Schibsted ASAs melding av 8. mai 2015 om generalforsamlingens vedtak om å foreta en splitt av selskapets aksjer og dermed danne en ny B-aksje samt melding om Oslo Børs’ beslutning av 26. mai 2015 om å ta opp B-aksjene til notering på Oslo Børs.

Styret i Schibsted ASA har på denne bakgrunn besluttet å gjennomføre generalforsamlingens beslutning om å foreta en splitt i selskapets aksjer og dermed skape en B-aksje med begrenset stemmerett. Når splitten gjennomføres vil de berettigede aksjonærene få en B-aksje for hver aksje de eier i Schibsted (som betegnes som A-aksjer etter splitten er gjennomført). B-aksjene er ordinære, fullt innbetalte aksjer med samme rettigheter som A-aksjene i alle henseender bortsett fra at B-aksjene har 1 stemme per aksje, mens A-aksjene har 10 stemmer per aksje.

Første noteringsdag for B-aksjen vil som tidligere annonsert bli 1. juni 2015. Noteringsprospektet er datert 28. mai 2015 og vil offentliggjøres før handelsdagens åpning 1. juni 2015.

I dag er siste handelsdag hvor Schibsted-aksjene handles inklusive rett til å motta B-aksjer.

Fra og med 1. juni 2015 vil følgende gjelde:

ISIN A-aksjene (ingen endring): NO000308904

Ticker A-aksjene (endring): SCHA (navn: Schibsted ser.A)

ISIN B-aksjene: NO0010736879

Ticker B-aksjene: SCHB (navn: Schibsted ser.B)

Viktig informasjon: Det gjøres oppmerksom på at av tekniske grunner vil aksjesplitten gjennomføres i VPS som en fisjon.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695
Anders Christian Rønning, IRO. Tlf: +47 916 05 660

Oslo, 29. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12