Årsrapport 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/04/2010 16:08:46

Schibsted ASAs årsrapport for 2009 følger vedlagt i PDF-format. Rapporten er tilgjengelig i norsk og engelsk utgave på www.schibsted.no. Trykt utgave av rapporten vil bli postlagt aksjonærene i disse dager.

  

Oslo, 19. april 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Attachments

Description
File