Endelig årsregnskap 2002 vedtatt

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/03/2003 15:48:42

Endelig årsregnskap for 2002 viser et uendret driftsresultat, et resultat før skatt som er kr 13 mill. lavere og et resultat etter skatt som er kr 10 mill. lavere enn foreløpige regnskapstall som ble presentert 13. februar 2003.
Endelig årsregnskap 2002 er korrigert med tap i forbindelse med konkursen i Sponsor Service ASA.
Resultat før skatt for 2002 ble kr 316 mill, resultat etter skatt kr 188 mill. og resultatet per aksje kr 2,74.
 
 
Oslo, 27. mars 2003
 
SCHIBSTED ASA
Elisabeth Blom Tindlund

Investor Relations Officer