Endringer i konsernledelsen i Schibsted Media Group

Schibsted ASA (SCH) , Published 17/01/2011 13:30:00

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group har besluttet å endre sammensetningen i konsernledergruppen. Torry Pedersen går ut av ledergruppen som en konsekvens av at han blir ansvarlig redaktør i Mediehuset VG, i tillegg til hans nåværende stilling som adm. direktør. Adm. direktør i Schibsted Sverige, Raoul Grünthal, går inn i ledergruppen. Endringene trer i kraft 1. februar 2011.

 

Torry Pedersen (53) har vært medlem av konsernledelsen i Schibsted Media Group siden august 2009. Pedersen har siden 2008 vært adm. direktør i VG, og overtar 1. mars 2011 også stillingen som ansvarlig redaktør i Mediehuset VG. Bernt Olufsen (56), som har vært ansvarlig redaktør i VG i 17 år, går over i en stilling på Schibsteds hovedkontor. Lederskiftet skjer samtidig som at VG omorganiserer virksomheten og slår sammen aktivitetene på nett og papir i ett selskap.

 

Raoul Grünthal (44) har vært adm. direktør og konsernsjef i Schibsted Sverige AB siden selskapet ble etablert i 2009. Han overtar nå også styreledervervene i Aftonbladet og Svenska Dagbladet etter Gunnar Strömblad, og går i forbindelse med dette inn i konsernledelsen i Schibsted Media Group. Gunnar Strömblad fortsetter som styreleder i Schibsted Sverige og medlem av konsernledelsen i Schibsted Media Group. Grünthal var adm. direktør i Svenska Dagbladet mellom 2006 og 2009, og mellom 2003 og 2006 var han sjefredaktør og adm. direktør i nyhetsbyrået TT. Han har også erfaring fra finansbransjen og som grunnlegger av Finanstidningen.

 

Schibsteds konsernledelse består fra og med 1. februar 2011 av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, konserndirektør Gunnar Strömblad, konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, konserndirektør internasjonal Sverre Munck, adm. direktør i Schibsted Classified Media Terje Seljeseth, juridisk direktør Camilla Jarlsby, konsernsjef i Media Norge Didrik Munch og konsernsjef i Schibsted Sverige Raoul Grünthal.

 

Kontaktperson:

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, mobil: +47 916 00 200.
Ryssdal er tilgjengelig for kommentarer til pressen på en pressekonferanse i VG-bygget i Akersgaten 55, Oslo, kl 14:30.

 

Oslo, 17. januar 2011

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør


 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12