Fullmakter til generalforsamling 2008

Flagging , Published 06/05/2008 09:41:40

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 6. mai 2008, i forbindelse med årets ordinære generalforsamling, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 5.226.876 aksjer i Schibsted ASA. Fullmaktene gjelder kun for årets ordinære generalforsamling i Schibsted ASA. Dette medfører at Ole Jacob Sunde innehar fullmakter som omfatter 7,55 % av stemmene i Schibsted ASA. Sunde eier gjennom sitt nærstående selskap Ringgården AS 100.000 aksjer i Schibsted, en andel på 0,14 % av aksjene i selskapet. Blommenholm Industrier, hvor Ole Jacob Sunde er styreformann, eier 26,11 % av aksjene og en tilsvarende andel av stemmene i Schibsted ASA. Tilsammen utgjør dette 33,81 % av aksjene og stemmene i Schibsted.
 
Oslo, 6. mai 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør