Forlenget utsettelse av børsnotering av Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/10/2008 08:33:33

Prosjektstyret for Media Norge har anbefalt styrene i Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad å behandle følgende forslag til justeringer i fusjonsplanene for Media Norge for generalforsamlingene i mediehusene:
  • Børsnoteringen av Media Norge skal finne sted når det fremtidige konsernstyret mener at forholdene ligger til rette for det, og ikke senere enn 7 år etter gjennomføringen av fusjonen.
  • Schibsteds stemmerett skal i perioden fram til Schibsteds nedsalg reguleres. Schibsted vil de to første årene kunne stemme for inntil 50,1 % og i de påfølgende fem for inntil 65 %.
  • Dersom børsnoteringen av Media Norge og Schibsteds nedsalg skjer mer enn to år etter fusjonen, gis Schibsted anledning til å eie 65 %.
 
Prosjektstyret har også diskutert Schibsteds ønske om å øke sin eierandel i Finn.no. Styret er innstilt på et salg og vil anbefale det fremtidige konsernstyret i Media Norge å innlede en dialog med Schibsted om et salg av inntil 38 % av Finn.no. Et eventuelt salg av aksjer i Finn.no må behandles av den fremtidige generalforsamlingen i Media Norge ASA.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Norge, Birger Magnus, tlf: 90 03 00 93
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
 
Oslo, 10. oktober 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør