Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/11/2009 15:15:00

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 3. kvartal 2009.
 
Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 13. november 2009 kl 07.00
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.
 
Opptak av Webcast
Tidspunkt: 13. november 2009 kl 07.00
Opptak av webcast med engelskspråklig kvartalspresentasjon vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no/ir.
 
Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 13. november 2009 kl 09.00. MERK TIDSPUNKT!
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 13. november 2009 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19 640 eller +44 (0)20 7806 1950 fra utlandet. Konferanse ID er 5047403. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør