Kjøp av Milanuncios.com klarert av spanske konkurransemyndigheter

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/11/2014 07:30:00

Det vises til børsmelding datert 30. september 2014 vedrørende forventet gjennomføring av oppkjøpet av den spanske rubrikk-nettsiden Milanuncios. Oppkjøpet ble offentliggjort 13. februar 2014, og ble meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) 24. april 2014.

CNMC har informert Schibsted om at man har besluttet å klarere transaksjonen under forutsetning av at Schibsted Spania implementerer et tiltak som vil avhjelpe innsigelsene CNMC hadde angående markedsandelen i den profesjonelle delen av bilmarkedet i Spania.

Det avhjelpende tiltaket innebærer at SCM Spania må gi en lisens til Autocasión Hoy S.A, en del av Vocento-konsernet. Lisensen er for to år, og gir Autocasión Hoy S.A en eksklusiv rett til å kommersialisere den profesjonelle bilseksjonen på Milanuncios. Vederlaget for lisensen er ikke et vesentlig beløp, og lisensen har en begrenset innvirkning på Schibsteds synergier i forbindelse med oppkjøpet.

Schibsted venter at kjøpet vil bli gjennomført i 4. kvartal 2014.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo,24. november 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12