Konsernregnskap per 31.12.2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/02/2011 07:00:00

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 4. kvartal 2010, som viser driftsinntekter på 3,71 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Annonseinntektene bidro med en vekst på 13 prosent. Driftsresultatet (EBITA) i 4. kvartal var 424 millioner kroner, en vekst på 22 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2009.

 

– Jeg er godt fornøyd med at Schibsted Media Group for sjette gang på rad kan legge frem et kvartalsresultat med resultatfremgang sammenlignet med samme periode året før. Det er vårt beste fjerde kvartal noen gang, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

– I fellesskap har vi klart å forbedre våre produkter og styrke våre posisjoner både for mediehusene og for online rubrikkvirksomheten. Det har bidratt til inntektsvekst. Samtidig har vi hatt glede av forbedrede annonsemarkeder særlig i Norge og Sverige, sier Ryssdal.

 

Schibsted Media Group har i 4. kvartal 2010 gjennomført kjøpet av den franske nettvirksomheten Leboncoin.fr og igangsatt prosessen med en fusjon med Media Norge.

 

– Disse grepene er med på å styrke Schibsteds fundament for innovasjon og vekst. Slik bidrar vi til god verdiskapning for våre eiere og trygge og spennende arbeidsplasser for våre medarbeidere. Vi har med dette styrket begge våre strategiske pilarer Mediehus og Online rubrikk, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

– Vi fortsetter å jobbe med å tilpasse oss en mediebransje i radikal endring. Det er sterk trafikk- og inntektsvekst i online rubrikkmarkedet. Samtidig opplever løssalgsavisene et betydelig skift i bruksmønster fra trykte aviser over på digitale produkter som lesebrett og mobil. Det blir viktig å finne nye modeller for brukerbetaling på nett, sier konsernsjef i Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 4. kvartal 2010
(Tall i parentes viser til samme periode i 2009)

 

Resultatforbedring i 4. kvartal
·         Konsernets driftsresultat (EBITA) var i 4. kvartal 2010 NOK 424 mill. (348 mill.).
·         Driftsmargin (EBITA) 11 prosent (10 %). Enkelte kostnader av engangskarakter påvirker marginen negativt slik som flytting til nye lokaler i Sverige og svak utvikling i Hitta.se.
·         Økt investering i utrulling av online rubrikk og fortsatt produktutvikling i etablerte virksomheter som Finn.no.
·         Underliggende økning i driftsinntekter var 5 prosent.
·         Annonseinntektene steg underliggende 13 prosent, drevet av fremgang på internett og i de fleste kategorier på papir i Skandinavia.

 
Vekst og marginforbedring for mediehusene

·         Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 2 prosent i 4. kvartal.
·         EBITA-marginen for Mediehus Skandinavia økte fra 8 til 9 prosent drevet av kostnadsreduksjoner og styrkede posisjoner spesielt online, samt bedre annonsemarkeder.
·         Schibsted har inngått fusjonsavtale med Media Norge. Etter planen vil fusjonen være gjennomført 13. mai 2011.


Sterk vekst og marginforbedring for Online rubrikk. Fortsatt høy utrullingstakt i nye markeder

·         Schibsted Media Groups Online rubrikkvirksomhet hadde i 4. kvartal 23 prosent underliggende vekst i driftsinntekter. Veksten kommer både fra etablerte markeder og fra porteføljen av nyetablerte rubrikknettsteder.
·         Vekst i driftsresultat (EBITDA) for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 32 prosent.
·         Schibsted Media Group fortsetter utrulling i høyt tempo i nye markeder, noe som belastet driftsresultatet med NOK 68 mill. i 4. kvartal. Det er NOK 32 mill. mer enn i 4. kvartal 2009.
·         Schibsted Media Group gjennomførte ved utgangen av november 2010 kjøpet av 50 prosent av aksjene i Leboncoin.fr, og eier etter dette 100 prosent av en av Europas største Online rubrikkvirksomheter.
·         Schibsted Media Group har sluttført et lønnsomhetsprogram med akkumulert effekt på NOK 1,7 mrd. I 4. kvartal 2010 isolert sett var effekten NOK 100 mill.
·         Konsernstyret i Schibsted vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte for 2010 på NOK 3,00 pr. aksje.
·         Diversifisert låneportefølje etablert gjennom refinansiering av banklån og utstedelse av obligasjoner.

 

4. kv 4. kv          Helår
2009 2010 (Mill. NOK) 2010 2009
3 566 3 707 Driftsinntekter     13 768     12 745
541 562 EBITDA 2 199 1 494
348 424 EBITA 1)       1 611         832
        168 1 842 Ordinært resultat før skattekostnad       3 399         279
0,62 16,72 Resultat pr. aksje (EPS)       27,04        4,74
1,51 2,61 Justert resultat pr. aksje (EPS)        9,72        4,42
         
CAPEX 427 390
Kontantstrøm fra driften pr. aksje (NOK) 19,74 19,34
Netto rentebærende gjeld 1 820 2 554
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0,8 1,7
Egenkapitalandel 42,4 % 34,7 %

1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.

 

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 18. februar 2011 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på schibsted.no/ir.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

Oslo, 18. februar 2011
SCHIBSTED ASA
Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12