Media Norge på vei til Klagenemda

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/06/2007 08:01:57

(Oslo, 21. juni 2007): – Klagenemda for eierskap i media ser ut til å bli neste adresse i Media Norge-prosessen. Under et møte med Medietilsynet onsdag morgen ble det klart for oss at en minnelig løsning ikke er innen rekkevidde, og vi venter derfor et vedtak om inngrep i løpet av noen dager.
 
Det sier styrelederne i avishusene bak Media Norge, Jan Einar Greve (Bergens Tidende), Ådne Kverneland (Stavanger Aftenblad), Jan Erik Knarbakk (Fædrelandsvennen) og Birger Magnus (Aftenposten): – Dette er først og fremst et slag mot regionavisene, som har løftet fram Media Norge som eierplattform og forretningsmodell nettopp for å trygge de tradisjonsrike, uavhengige og vesentlige papiravisene i en stadig mer utfordrende medieverden. Det er først og fremst de som rammes gjennom et forbud, ikke Schibsted.
 
Schibsted tilbød Medietilsynet å selge ned eierandeler i Adresseavisen og Harstad Tidende Gruppen, og gjennom nedsalget redusere sin andel av dagspresseopplaget til om lag 31 prosent, med andre ord godt under lovens eierskapsbegrensning på 33.33 prosent.
     – Verken dette eller andre forslag var tilstrekkelig for Medietilsynet, som ikke ser ut til å legge vesentlig vekt på at loven har en klar eierskapsgrense. Så langt vi forstår, vil Medietilsynet begrunne et inngrep med Schibsteds stilling i nettmedier. Medietilsynet har ikke hjemmel i loven for et slikt inngrep. Da Stortinget for kun halvannet år siden endret medieeierskapsloven, ble nettmedier ekskludert som kriterium for å gripe inn mot en betydelig eierstilling, påpeker de fire styrelederne.
 
     – Medietilsynet overser dessuten at lovgiverne satte eierskapsgrensen ned til 1/3 av dagspresseopplaget nettopp under den mulighet at en eier over denne grensen kunne få kontroll med de største avisene i landet. Til tross for at Schibsted kommer klart under denne grensen, begrunner tilsynet også sitt forbudsvarsel med at Media Norge omfatter viktige regionale aviser. Det innebærer at Medietilsynet for egen maskin har innført en ny, lavere og annerledes eierskapsgrense enn Stortinget, sier de fire styrelederne.
     – Det er vår oppfatning at Medietilsynet gjennom sitt fleksible skjønn har gjort seg selv til lovgiver. Det rammer Media Norge og regionavisene, og det skaper svært uforutsigbare rammebetingelser for utviklingen i norske medier. Så fort et vedtak om inngrep foreligger, vil det bli anket til Klagenemda for eierskap i media, avslutter styrelederne i Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten.
 
Ytterligere kommentarer ved Jan Einar Greve (tlf: 92 03 12 84), Ådne Kverneland (tlf: 40 40 84 40), Jan Erik Knarbakk (tlf:90 10 00 19 ) og Birger Magnus (tlf: 90 03 00 93).