Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/05/2012 08:00:00

Primærinnsider Gunnar Strömblad, konserndirektør i Schibsted, har 15. mai 2012 solgt 3.500 aksjer i Schibsted ASA til kurs 188,38. Etter transaksjonen eier Strömblad 9.993 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 16. mai 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12