Aksjespareprogram for ansatte

Meldepliktig handel , Published 19/05/2015 07:03:00

Schibsted ASA har den 18. mai 2015 videresolgt og overført 6.112 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 479,70 per aksje (sluttkurs 13. mai 2015). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 565.204 aksjer.

Aksjer videresolgt og overført til ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegget.

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen. 

Oslo, 19. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments