opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 19/02/2013 16:35:00

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 19. februar 2013 innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, og aksjer kjøpt gjennom opsjonene kan ikke realiseres til høyere kurs enn NOK 125,48.

Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonene. På bakgrunn av dette ble 8.671 aksjer videresolgt i markedet til kurs NOK 236,4462 per aksje mens 749 aksjer ble overført til den aktuelle ansatte.

Etter transaksjonen eier Schibsted 823.795 egne aksjer.

Oslo, 19. februar 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12