Nye segmenter og historiske sammenligningstall

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/06/2010 16:25:22

Schibsteds segmentinndeling er fra og med 2. kvartal 2010 følgende:
· Mediehus Skandinavia
· Mediehus Internasjonal
· Online rubrikk
· Hovedkontor
· Annet

 

Den nye segmentinndelingen reflekterer Schibsteds ønske om å forenkle og strømlinjeforme konsernets struktur og kommunikasjon. De nye segmentene er også en konsekvens av Schibsteds strategiske utvikling og styringsstruktur.

 

Vedlagt følger regneark med detaljerte historiske tall for segmenter sammen med øvrig finansiell og analytisk informasjon. Underliggende tall for hvert enkelt mediehus er uendret. Videre er det vedlagt Powerpoint-fil med avstemming mellom nye og gamle segmenter samt mellom medieplattform og nye segmenter.

 

Kontaktperson:
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: 415 08 733

 

 

Oslo, 25. juni 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12