Presentasjonsmateriell

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/01/2012 08:45:00

Vedlagt følger presentasjonsmateriell i forbindelse med konserndirektør økonomi og finans Trond Bergers presentasjon på SEB Enskilda Nordic Seminar i København 10. januar 2012.

Oslo, 10. januar 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments