Sammenlignbare historiske tall

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/04/2015 14:22:58

Fra og med 1. kvartal 2015 er Finn.no når det gjelder ledelse og rapportering en del av Schibsted Classifieds Media (SCM). Alle Schibsteds Online rubrikk-aktiviteter rapporteres nå som del av SCM. Videre rapporteres ikke Mediehus International lengre som et separat segment, ettersom størrelsen på virksomheten er mindre vesentlig.

Vedlagt følger historiske sammenlignbare tall med ny rapporteringsstruktur kvartalsvis for 2013 og 2014.

Merk at spesifikasjonen av land i SCM nå bare inkluderer eksterne driftsinntekter, noe som gir en bedre forståelse for inntektsutviklingen.

Flere detaljer om det justerte rapporteringsformatet og tallene i XLS-format er tilgjengelig på www.schibsted.com/Reportingformat2015/.

Kontaktpersoner:
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Tlf: +47 415 08 733
Anders Christian Rønning, IRO. Tlf: +47 916 05 660

Oslo, 14. april 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments