Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/02/2008 08:49:55

Schibsted ASA har den 15. februar 2008cgjennom megler kjøpt 90.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 155,18 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.312.836 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.

Oslo, 18. februar 2008
Schibsted ASA