Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/11/2007 08:19:41

Schibsted ASA har den 8. november gjennom megler kjøpt 105.800 aksjer i eget selskap til kurs kr 279,17 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.198.036 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 9. november 2007
Schibsted ASA