Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/11/2005 09:15:28

Schibsted ASA har den 8.november 2005 gjennom megler kjøpt 70 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 180,00 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2. mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 706 551 aksjer.
 
 
 
Oslo, 9.november 2005
Schibsted ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations