TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/02/2003 09:12:42

Schibsted ASA har den 26. februar 2003 gjennom megler kjøpt 154 700 aksjer i eget selskap til kurs kr 65,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 538 000 aksjer.
 
 
 
Oslo, 26. februar 2003
Schibsted ASA
 
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer