TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/02/2003 09:44:59

Schibsted ASA har den 21. februar 2003 gjennom megler kjøpt 180 300 aksjer i eget selskap til kurs kr 67,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 383 300 aksjer.
 
 
 
Oslo, 21. februar 2003
Schibsted ASA
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans