TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/02/2003 08:22:57

Schibsted ASA har den 20. februar 2003 gjennom megler kjøpt 70 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 67,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 203 000 aksjer.
 
 
Oslo, 20. februar 2003
Schibsted ASA
 
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer
 

Attachments

Description
File