Foreløpig årsresultat 2002

TV 2 , Published 29/01/2003 09:56:55

TV 2 Gruppen AS la den 28.01.2003 frem regnskapstall for året 2002:
 
(Tall i NOK 1.000)             TV 2 Konsern
 
Hovedtall
Året 2002
Året 2001
 
 
 
Driftsinntekter
1 560 518
1 503 206
Driftskostnader
1 352 338
1 378 511
Driftsresultat
208 180
124 695
 
 
 
Resultat TS
-18 693
-60 774
Andel resultat tilknyttede selskaper
 
 
Netto finansposter
-19 481
-56 712
Ordinært resultat før skatt
170 006
7 209
 

Schibsted eier 33,3% av TV 2 Gruppen AS.
I Schibsteds konsernresultat innarbeides Schibsteds andel av resultatet i TV 2 Gruppen etter skatt. Ettersom det per i dag ikke foreligger et resultat etter skatt fra TV 2 Gruppen, er det ikke avklart hvilket resultatbidrag som vil konsolideres i Schibsteds resultat for 2002.
 
Oslo, 29. januar 2003
Schibsted ASA

Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer