Schibsted omorganiseres og trapper opp innenfor Produkt og Teknologi

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) , Published 24/11/2015 13:00:00

I dag presenterer Schibsted Media Group en ny organisasjon med nye geografier og sterkere globale funksjoner som vil gjøre det mulig å levere enda bedre produkter til våre brukere og kunder – samtidig som vi styrker økosystemstrategien.

Den nye organisasjonen vil være enkel og oversiktlig, med klart resultatansvar langs en geografisk dimensjon. Samtidig vil den nye organisasjonen ha Produkt og Teknologi som nye globale funksjoner på tvers av geografiene.

Schibsteds strategi forblir uendret; å være en globalt ledende aktør innenfor online rubrikk, å utvikle digitale mediehus i verdensklasse og å bygge nye digitale tjenester innenfor Growth.

Geografiene i Schibsteds nye organisasjonsmodell vil være de følgende:

  • Norge
  • Sverige
  • Europa, Established Sites (Frankrike, Spania, Italia og Østerrike)
  • Emerging Markets (alle andre land)

Lederne av hver geografi vil rapportere til CEO. Den nye organiseringen innebærer at Online rubrikk-virksomhetene i henholdsvis Norge og Sverige i fremtiden vil bli ledet som del av sine respektive geografiske enheter.

Medlemmene av Schibsteds nye konsernledergruppe vil være følgende: Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef, Didrik Munch, EVP Norway, Raoul Grünthal, EVP Sweden, Gianpaolo Santorsola, EVP Emerging Markets, Sondre Gravir, EVP Europe, Established Sites, Trond Berger, EVP Chief Financial Officer, Tina Stiegler, EVP People and Strategy, Rian Liebenberg, EVP Chief Technology Officer, Terje Seljeseth, EVP Chief Product Officer og Lena K Samuelsson, EVP Communications & CSR.

Frode Eilertsen vil gå inn i en ny rolle i konsernet som leder for et nytt strategisk prosjekt for Schibsted, med mål om å etablere en «unicorn lab» som kan indentifisere, finansiere, bygge og rulle ut vekstvirksomheter med stort potensial. Christian Printzell Halvorsen vil fortsette i sin stilling som SVP Marketplace Products, med base i Barcelona.

Den nye rapporteringsstrukturen vil få effekt fra og med 1. kvartal 2016, og sammenlignbare historiske tall vil bli gjort tilgjengelig i god tid før rapporten for 1. kvartal 2016 blir offentliggjort.

Mer informasjon om den nye organisasjonsmodellen og ny konsernledergruppe er tilgjengelig på www.schibsted.com.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør Finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 24. november 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12