SCHIBSTED OG TELE DANMARK KJØPER DANSK MEDIESELSKAP, Published 08/11/1996 00:00:00

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted

Schibsted ASA og det danske telekonsernet Tele Danmark AS har inngått
avtale om å kjøpe det danske medieselskapet Metronome.

Metronome-konsernet er Danmarks nest største TV- og filmprodusent og
distributør av film via TV, kino og video. Selskapet har rettigheter til en
lang rekke danske spillefilmer, er engasjert i produksjon og distribusjon av
musikk, og driver to kino-komplekser i København.

For Schibsted innebærer overtagelsen av det danske selskapet at konsernet nå
er etablert som en av de ledende aktører innen TV- og filmproduksjon i alle
de skandinaviske land. Samtidig styrkes Schibsteds posisjon som formidler av
TV- og filmrettigheter på det skandinaviske marked.

Metronomes samlede medievirksomhet har en omsetning på ca. DKK 250 mill.
Resultat før skatt i regnskapsåret 1995/96 (selskapet har avvikende
regnskapsår og årsregnskapet ble avsluttet pr. 30. juni 1996) var ca. DKK
23,5 mill..

Ved Schibsteds og Tele Danmarks overtagelse av Metronome er det enighet om å
dele konsernets aktiviteter i fire hovedområder som vil bli organisert under
egne morselskaper:

* TV- og filmproduksjon -– hvor Schibsted overtar 75% og Tele Danmark 25%.
* Formidling av internasjonale TV- og filmrettigheter og filmdistribusjon –
som Schibsted overtar 100%.
* Videodistribusjon, musikk og danske filmrettigheter -– hvor Tele Danmark
overtar 75% og Schibsted 25%.
* Kinodrift – som Schibsted overtar 100%.

Det er en del av kjøpsavtalen som Schibsted og Tele Danmark har inngått at
den totale kjøpesummen ikke skal offentliggjøres. For Schibsteds del
representerer deltagelsen i kjøpet av Metronome en samlet investering på ca.
70 mill. kroner.

I tillegg til medievirksomheten er Metronome engasjert i eiendom,
restaurantdrift o.l.. Disse delene av konsernet omfattes ikke av den
inngåtte kjøpsavtalen, og forblir hos de tidligere eierne.

Oslo, 8. november 1996
SCHIBSTED ASA

Kontaktperson: Konserndirektør Jan Erik Knarbakk, tlf. 90 10 00 19

Schibsted Hugin