SOL erverer DinSide A/S, Published 30/05/2000 13:00:00

Det har lenge vært kjent at ulike aktører har vurdert DinSide som mulig oppkjøpskandidat. Et første steg mot et mulig kjøp ble tatt i dag, da representanter for SOL og majoritetseierne i DinSide undertegnet en intensjonsavtalen om at SOL kan overta samtlige aksjer i DinSide. SOL skal preluminært betale med 0,4 aksjer i Scandinavia Online AB for hver av de 1.800.000 aksjene i DinSide. Eksisterende opsjonsavtaler hos ansatte i DinSide er tenkt videreført.

DinSide har de siste to år bygget seg opp til en ledende posisjon som nettbasert forlagshus, med redaksjoner innen bil, data, reise og personlig økonomi. – Ved å erverve DinSide vil SOL ytterligere kunne styrke posisjonen som dominerende innholdsleverandør i Skandinavia, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund, og legger til at SOL og DinSide konseptuelt skulle passe meget godt sammen. – Begge selskaper er meget brukerorienterte, og begge har sterkt fokus på dypere kvalitetsinnhold, sier Skogen Lund.

I henhold til intensjonsavtalen skal DinSides konsept rulles ut over hele Norden, og integreres i SOLs øvrige nordiske portaler. Kristin Skogen Lund ser klare synergier – DinSide har et godt konsept og innhold, som nå kan bli en del av vår internordiske distribusjon. Dermed vil vi kunne få en eventyrlig spredning nærmest over natten, sier Skogen Lund.

DinSides redaksjonelle profil er ment videreført i SOL, og selskapet vil bestå i sin nåværende form. Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Bernhard A. Steen vil fortsette som daglig leder i selskapet. Steen forteller at flere beilere har tatt kontakt for å sondere mulighetene for kjøp av selskapet. – Vi har vurdert flere mulige kandidater, men SOL var med god margin det beste alternativet, ikke minst strategisk, forteller han.

Intensjonsavtalen legger til grunn at SOL eventuelt vil overta DinSide kort tid etter børsnoteringen i juni. Eksisterende aksjonærer vil ved et eventuelt kjøp ha 6 måneders bindingstid, og kan i denne periode ikke avhende SOL-aksjene.