SOL kjøper DinSide, Published 30/05/2000 09:59:00

Scandinavia Online AB (SOL) har i dag inngått intensjonsavtale med hovedaksjonærene i DinSide AS om mulig kjøp av samtlige aksjer i selskapet. DinSides eiere vil sannsynligvis motta 0,4 aksjer i Scandinavia Online AB for hver av de 1,8 millioner aksjene i Din Side. Overtagelsen forventes å finne sted kort tid etter SOLs børsnotering i juni.

DinSide publiserer i dag magasiner på internett om data, bil, reise og personlig økonomi. DinSide hadde 192.000 unike besøkere pr. uke i første kvartal 2000 og omsatte for NOK 4,3 mill. i 1999.