TILBAKEKJØP AV AKSJER, Published 23/03/2001 09:04:14

Schibsted ASA har 22. mars 2001 gjennom megler kjøpt 215 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 96 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 11. mai 2000 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egen aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 345 000 aksjer.

Totalbeholdningen av egne aksjer utgjør etter dette 345 000 aksjer.