TV 2 årsresultat 1999, Published 21/02/2000 18:11:00

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for 1999:


Resultatregnskap (NOK mill.) 31.12.99 31.12.98
Driftsinntekter 1 359 035 1 336 430
Driftsresultat 141 803 214 371
Resultat etter skatt og minoritet -58 146 86 260

Schibsteds andel av underskuddet i TV 2 konsernet utgjør NOK 21 mill. De endelige regnskapstallene vil bli behandlet på et styremøte i TV 2 14. mars.

Det ble samtidig meddelt at TV 2 kjøper tilbake 38% av aksjene i Net 2 Interaktiv fra Aftenposten. TV 2 eierandel således 88%, mens Aftenposten eier de resterende 12%.

For mer utfyllende informasjon om regnskapet og pågående prosjekter vises det til TV 2s egen pressemelding.

Oslo, 21. februar 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig