Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA har 30. november 2015 solgt 60.000 A-aksjer i Schibsted ASA gjennom sitt heleide selskap Ringgården AS til kurs NOK 317,7376 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Sunde med familie 40.000 A-aksjer og 100.000 B-aksjer […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

CEO Rolv Erik Ryssdal sold on 27 November 2015 9,800 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 321.06 per share. After the transaction, Ryssdal holds 20,072 A-shares and 20,217 B-shares in Schibsted ASA. EVP CFO Trond Berger sold […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

CEO Rolv Erik Ryssdal har 27. november 2015 solgt 9.800 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 321,06 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 20.072 A-aksjer og 20.217 B-aksjer i Schibsted ASA. EVP CFO Trond Berger har 27. november 2015 […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted reorganizes and steps up in Product and Tech

Today Schibsted Media Group presents a new organization with new geographies and stronger global functions that will enable us to deliver even better products to our users and customers – and at the same time strengthen our Ecosystem strategy. The […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted omorganiseres og trapper opp innenfor Produkt og Teknologi

I dag presenterer Schibsted Media Group en ny organisasjon med nye geografier og sterkere globale funksjoner som vil gjøre det mulig å levere enda bedre produkter til våre brukere og kunder – samtidig som vi styrker økosystemstrategien. Den nye organisasjonen […]

Schibsted ASA (SCH) – Update on the process to acquire Hemnet

Reference is made to Schibsted’s announcement of a conditional offer to acquire the Swedish online real estate vertical Hemnet, made 8 May 2015. The offer valued Hemnet at SEK 1.5 billion. In the period since the launch of the offer, […]

Schibsted ASA (SCH) – Oppdatering om oppkjøpsprosessen for Hemnet

Det vises til Schibsteds melding datert 8. mai 2015 om et bud på aksjene i det svenske rubrikknettstedet for eiendom, Hemnet. Budet verdsatte Hemnet til SEK 1,5 mrd.   I tiden siden budet ble fremsatt har Schibsted vært i tette […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Schibsted Media Group har den 12 November 2015 solgt 14.204 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 293,50 per aksje (sluttkurs 9. november   2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg til det […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Schibsted Media Group has on 12 November 2015 sold 14,204 treasury A-shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 293.50 per A-share (the closing price 9 November 2015). The shares will be transferred to […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Interim Financial Statement Q3 2015

Today, Schibsted Media Group released its Q3 2015 report. “I am pleased to see that the positive development both in revenues and profitability continued for our major online classifieds sites in Q3 2015. Spain and France performed particularly well in […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Delårsrapport 3. kvartal 2015

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 3. kvartal 2015. – Jeg er glad for å se at den positive utviklingen i både inntekter og lønnsomhet fortsatte for våre største online rubrikknettsteder i 3. kvartal 2015. Spania […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2015

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2015 30. oktober 2015. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 30. oktober 2015 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]