Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED ASA (SCH) – OPTION AGREEMENT TO BUY SHARES IN TV4

Schibsted ASA has entered into an option agreement to buy additional 5.9 % of the shares in TV4 from LRF. The agreement is entered into at a price slightly in excess of the latest quoted share price on December 30th […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – AVTALE OM KJØP AV AKSJER I TV4

Schibsted ASA har inngått en opsjonsavtale om kjøp av ytterligere 5,9 % av aksjekapitalen i TV4 fra LRF. Avtalen er inngått til en pris noe i overkant av sist omsatte børskurs 30. desember 2004. Opsjonsavtalen gir Schibsted en rett, men […]

Schibsted ASA (SCH) – Information about the offer document

Schibsted ASA’s tender offer for the shares and warrants of Alma Media has been filed with the Financial Supervision Authority (FSA). The commencement of the offer tender offer is subject to the approval from FSA and the tender offer is […]

Schibsted ASA (SCH) – Informasjon om tilbudsdokument

Schibsted ASA har sendt inn tilbudsdokument til finske finansmyndigheter (FSA) i forbindelse med tilbudet om kjøp av aksjer og “warrants” i Alma Media. Utsendelse av tilbudsdokumentet er avhengig av godkjennelse fra FSA og tilbudsperioden forventes å være 4. januar 2005 […]

Schibsted ASA (SCH) – Conditions in the Prospectus for the Tender Offer for Alma Media

Based upon the statements from Alma Media regarding structural changes considered by the Alma Media Board and management, Schibsted finds it necessary to inform the investor market of an important condition in the forthcoming Tender Offer Prospectus.   Schibsted will reserve the […]

Schibsted ASA (SCH) – Betingelser i tilbudsdokument ved frivillig bud på Alma Media

Med bakgrunn i offentlige uttalelser fra Alma Media vedrørende strukturelle grep som vurderes av selskapets ledelse og styre, har Schibsted funnet det nødvendig å informere markedet om en viktig betingelse som vil gjøres gjeldende i tilbudsdokumentet.   Schibsted vil forbeholde […]

Schibsted ASA (SCH) – Detail on today’s program, December 21st 2004

Arrangement Time Details Press conference Helsinki 09.30 am (CET) Restaurant G.W.Sundman’s Auditorium, Eteläranta 16 Press conference Oslo 10.00 am (CET) Schibsted’s premises in Apotekergaten 10 Telephone conferance Q&A 12.00/noon (CET) Tel: 800 83 119 (from Norway) / +47 22391810 (from all […]

Schibsted ASA (SCH) – Detaljert program for 21. desember 2004

Arrangement Tidspunkt Detaljer Pressekonferanse Helsinki Kl 09.30 (CET) Restaurant G.W.Sundman’s Auditorium, Eteläranta 16 Pressekonferanse Oslo Kl 10.00 (CET) Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 Telefonkonferanse Q&A Kl 12.00 (CET) Tel: 800 83 119 (fra Norge) / +47 22391810 (fra utlandet) Kode: 49206 […]

Schibsted ASA (SCH) – A public tender offer for the shares of Alma Media Corp

The consideration to be offered for the Alma Media warrants will be EUR 23.80 per each 1999A warrant and EUR 20.48 per each 1999B warrant payable in cash. The offer price for the warrants represents a premium of 44 per […]

Schibsted ASA – Schibsted ASA vil lansere et frivillig tilbud på Alma Media Corporation

Budet for Alma Media ‘warrants’ vil bli EUR 23,80 for hver 1999A ‘warrant’ og EUR 20,48 for hver 1999B ‘warrant’. Budet for ‘warrants’ vil gi en premie på 44 % for 1999 A ‘warrants’ og 46 % for 1999B ‘warrants’ […]

Schibsted ASA (SCH) – Sandrew Metronome

The Swedish Competition Authorities are evaluating the proposed sale of the Sandrew Metronome Swedish Cinema operations to SF, and we have the impression that they seem to have certain objections to the deal.  As long as the confidential proceedings are […]

Schibsted ASA (SCH) – Sandrew Metronome

Vi oppfatter at Konkurrensverket har visse innsigelser til Sandrew Metronomes søknad om å få selge den svenske kinovirksomheten til konkurrenten SF, men at vurderingene ikke er endelig avklart. Prosessen er underlagt konfidensialitet og Sandrew Metronome ønsker ikke å uttale seg […]