Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Norwegian Media Group Schibsted Large Shareholder In Swedish TV4

Norwegian media corporation Schibsted has today entered into an agreement to acquire 15.1% of the shares in Swedish TV channel TV4. The shares are acquired for SEK 150.00 per share. After the acquisition, Schibsted’s ownership in TV4 will be 20.1%, […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted blir stor aksjonær i svensk TV4

Schibsted har i dag inngått en avtale om kjøp av 15,1 % av aksjene i den svenske fjernsynskanalen TV4. Aksjene kjøpes for 150,00 svenske kroner pr. aksje. Etter dagens kjøp blir Schibsteds eierskap i TV4 på 20,1 %. Det gjør […]

Schibsted ASA (SCH) – 20minutes France

A new readership survey shows that 20 Minutes has 2,029,000 daily readers in France, and 56 % of the readers are below 35 years old. Based on the number of readers 20 Minutes is now the third largest newspaper in […]

Schibsted ASA (SCH) – 20minutes France

En ny leserundersøkelse viser at 20 Minutter har 2.029.000 daglige lesere i Frankrike, og 56 % av leserne er i aldersgruppen under 35 år. 20 Minutter er med dette Frankrikes tredje største avis målt i antall lesere, etter Le Monde […]

Schibsted ASA (SCH) – New Managing Director of VG

Aslak Ona leaves the position as Managing Director of VG in line with his own wish and with effect from April 1st 2005. He has been the MD of VG for 15 years in a period where VG has confirmed […]

Schibsted ASA (SCH) – Ny administrerende direktør i VG

Aslak Ona fratrer etter eget ønske stillingen som administrerende direktør i VG med virkning fra 1. april 2005. Han har vært administrerende direktør i VG i 15 år i en periode hvor VG har befestet sin rolle som Norges største […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification

Kjell Aamot, CEO has on November 8th sold 1.000 shares at the price of NOK 159. Aamot now holds 16.705 shares.         Oslo, 8 November 2004 SCHIBSTED ASA     Catharina Thorenfeldt VP Investor Relations

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig verdipapirhandel

Kjell Aamot, konsernsjef, har den 8. november solgt 1.000 aksjer til kurs 159,-. Ny beholdning er 16.705 aksjer.         Oslo, 8. november 2004 SCHIBSTED ASA     Catharina Thorenfeldt Finansdirektør/VP Investor Relations

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification

– Hans Erik Matre, Editor in Chief of Aftenposten has on November 5th sold 1.247 shares at the price of NOK 154.98. Matre now holds 0 shares.         Oslo, 8 November 2004 SCHIBSTED ASA     Catharina […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig verdipapirhandel

– Hans Erik Matre, Sjefredaktør i Aftenposten, har den 5. november solgt 1.247 aksjer til kurs 154,98. Ny beholdning er 0 aksjer.     Oslo, 8. november 2004 SCHIBSTED ASA     Catharina Thorenfeldt Finansdirektør/VP Investor Relations

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted management calls options and sells shares

In accordance with the option program for the top management at Schibsted 60,000 shares have been called. Schibsted has sold shares from the stock of own shares. The options were awarded in 2001 and the strike is at NOK 100. […]

Schibsted ASA (SCH) – Ledere innløser opsjoner

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet ble det fredag 5. november innløst 60.000 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2001 og kan innløses i løpet av 2004 med en innløsningskurs på 100,-. Alle aksjene er solgt fra […]