Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – The Journalist Strike is over

The 10 day strike among the Norwegian journalists has come to an end after the parties reached an agreement Saturday evening. The strike has cost the Schibsted Group in excess of NOK 5 million per day of the strike.   […]

Schibsted ASA (SCH) – Journaliststreiken avsluttet

Den 10 dager lange journaliststreiken er over etter at partene kom til enighet lørdag kveld. Streiken har kostet Schibsted konsernet i overkant av 5 millioner kroner per dag streiken varte.   Kontaktperson: Trond Berger, telefon 23 10 66 95 eller 91 […]

Schibsted ASA (SCH) – Kapitalmarkedsdag

Detaljert program vil legges ut på www.schibsted.no i forkant av arrangementet.   Påmelding innen tirsdag 1. juni kl 11.00 på www.finansanalytiker.no   Kontaktperson: Gisle Glück Evensen, telefon 23 10 66 49 eller 9180 0566     Oslo, 18. mai 2004 Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Capital Markets Day

A detailed program for the day will be available at www.schibsted.no prior to the event.   To sign up, please contact Gisle Glück Evensen at +47 23 10 66 49 by 1 June.   Contact person: Gisle Glück Evensen, telephone +47 […]

Schibsted ASA (SCH) – Strike

The majority of Norwegian journalists are in strike following failing negotiations between Norsk Journalistlag and Mediebedriftenes Landsforening today. The strike includes VG and Aftenposten. The failing negotiations are primarily due to demands from the journalists to change the employers’ current […]

Schibsted ASA (SCH) – Streik

De fleste journalistene i Norge er i streik etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening i formiddag. Streiken omfatter VG og Aftenposten. Bruddet i forhandlingene skyldes i første rekke journalistenes krav om endringer i […]

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag, den 6. mai 2004.   Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2003 Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2003 og balanse per 31. desember 2003 for Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting – May 6, 2004

Schibsted’s Annual General Meeting took place at the company’s head office today, May 6, 2004.   Approval of the annual accounts for the year 2003, including the board of director’s annual report and the proposed dividend The Annual General Meeting […]

Interim Financial Statement per 31.3.2004

At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the interim financial statement as of March 31, 2004.   Please find enclosed the Interim Report for 1st Quarter 2004   Information on internet:       Schibsted’s homepage: […]

Konsernregnskap per 31.3.2004

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2004. Vedlagt følger delårsrapport – 1. kvartal 2004.   Informasjon på Internett: Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:       Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/no/investorrelations/       Webcast: http://www.imarkedet.no/schibsted/schibsted0104/schibsted.html       HUGIN Online: […]

TV 2 Group AS – Q1 2004

(Figures in NOK million)                 TV 2 Group AS         Q1 2004 Q1 2003       Operating revenues 411 375 Operating expences 394 375 Operating profit 17 0       Result from ass. companies -21 […]

TV 2 Gruppen AS – 1. kvartal 2004

(Tall i NOK millioner)                 TV 2 Gruppen AS       Hovedtall 1. kv. 2004 1. kv. 2003       Driftsinntekter 411 375 Driftskostnader 394 375 Driftsresultat 17 0       Resultat TS -21 -4 Netto finansposter […]