Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Presentation of 1st Quarter Accounts 2004

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows:   PRESENTATION OSLO Time:                    May 6th at 4.10 pm CET Place:                   Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo   The presentation will be in […]

Resultatpresentasjon 1. kvartal 2004

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   PRESENTASJON OSLO Tidspunkt:            6. mai kl 16.10 Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   WEBCAST Tidspunkt:           6. mai kl 16.15   Webcast vil være […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation of the TV 2 Group’s Q1 2004

The TV 2 Group AS invites to an open press conference for presentation of the 1st quarter accounts 2004:       Place:             TV 2 headquarters, Nøstegaten 78, Bergen       Time:             Wednesday May 5th at 10.30am CET   […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjon av TV 2 Gruppens 1. kvartal 2004

TV 2 Gruppen AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets resultat for 1. kvartal 2004 presenteres:         Sted:             TV 2s hovedkontor, Nøstegaten 78, Bergen       Tid:             Onsdag 5. mai kl. 10.30   Resultatene vil bli publisert på […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual Report 2004

Schibsted ASA’s annual report for 2003 is available in Norwegian and English pdf-file on www.newsweb.no. The annual report will also be available as an interactive edition as well as a pdf-file at www.schibsted.no in week 19.     Oslo, 29 April […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2003

  Schibsted ASAs årsrapport for 2003 er tilgjengelig i norsk og engelsk utgave i pdf-fil på www.newsweb.no. Årsrapporten vil også bli tilgjengelig i en interaktiv versjon og i pdf-format på www.schibsted.no i uke 19.     Oslo, 29. april 2003   […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2004

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Schibsted ASA will be held in Schibsted ASA’s premises in Apotekergaten 10, Oslo, on Thursday May 6th 2004 at 5.15 pm CET.   Please see attachment for more details:

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til Generalforsamling 2004

Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i Schibsted ASAs lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, torsdag 6. mai 2004 kl. 17.15.   Fullstendig innkalling er vedlagt:

Schibsted ASA (SCH) – Board approval of improvement program in Aftenposten

The board of Aftenposten has today approved an improvement program for the period 2005 to 2008. The full effect of the program is expected to be approx. NOK 180 mill. in yearly improvements. Restructuring charges are estimated to be in […]

Schibsted ASA (SCH) – Vedtak om forbedringsprogram i Aftenpostens styre

Styret i Aftenposten har i dag endelig vedtatt et forbedringsprogram for perioden 2005-08. Programmet vil etter gjennomføring ha en årlig effekt på kr 180 mill. Omstillingskostnadene er estimert til kr 70-100 mill. og vil bli belastet regnskapet for inneværende år. […]

Schibsted ASA (SCH) – New and substantial improvement program in Aftenposten

The board of Aftenposten has today discussed an improvement program of NOK 180 million for the period 2005 to 2008. The program contains product changes, further headcount reductions, as well as new sources of revenues. The nominal cost level before […]

Schibsted ASA (SCH) – Nytt og omfattende forbedringsprogram i Aftenposten

Aftenpostens styre har i dag drøftet et forbedringsprogram på 180 millioner kroner for perioden 2005-2008. Programmet omfatter produktendringer, ytterligere bemanningsreduksjoner og plan for nye inntekter. Nominelt kostnadsnivå før effekten av disse forbedringene forventes å være ca. kr. 80 mill. lavere […]