Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted management calls options and sells shares

In accordance with the option program for the top management at Schibsted 60,000 shares have been called. Schibsted has sold shares from the stock of own shares. The options were awarded in 2001 and the strike is at NOK 100. […]

Schibsted ASA (SCH) – Ledere innløser opsjoner

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet ble det fredag 5. mars innløst 60.000 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2001 og kan innløses i løpet av 2004 med en innløsningskurs på 100,-. Alle aksjene er solgt fra […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted increases stake in 20 Min Holding AG

The purchase of shares and loans from Apax Funds and the Swiss investors will correspond to an investment of € 50 to € 55 million, depending on the final details regarding participation by the investors in loans and further financing. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted øker sin eierandel i 20 Min Holding AG

Schibsteds kjøp av aksjer og lån fra Apax Funds og de sveitsiske investorene vil innebære en investering på mellom € 50 og € 55 millioner, avhengig av akseptgrad på utløsning av låneforhold og deltakelse i ytterligere finansiering. De sveitsiske investorene […]

Schibsted ASA (SCH) – 2003 Preliminary Annual Result

Schibsted’s accounts on Internet Please note that the annual results and the presentation will be available on:   Schibsted’s web site:     http://www.schibsted.no/english/investor_relations/ HUGIN Online:     http://www.huginonline.no/SCH     Financial situation Schibsted’s operating revenues in the 4th quarter 2003 came to NOK 2,326 million, […]

Schibsted ASA (SCH) – Foreløpig Konsernregnskap 31.12.2003

Informasjon på Internett Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:   Schibsteds hjemmeside:      http://www.schibsted.no/investor_relations/ HUGIN Online:      http://www.huginonline.no/SCH   Økonomi Schibsteds driftsinntekter i 4. kvartal 2003 er kr 2.326 mill., en økning på kr 271 mill. i forhold til samme […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – Preliminary Annual Result 2003

The TV 2 Group AS announced their Preliminary Annual Result 2003 on February 11, 2004:   (Figures in NOK million)                 TV 2 Group 2003 2002 Operating revenues 1 618 1 566 Operating expences 1 423 1 358 Operating profit […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – Foreløpig årsresultat 2003

  (Tall i millioner NOK) TV 2 Konsern Hovedtall 2003 2002       Driftsinntekter 1 618 1 566 Driftskostnader 1 423 1 358 Driftsresultat 195 208       Resultat TS -10 -19 Netto finansposter 15 -19 Ordinært resultat […]

Schibsted ASA (SCH) – Foreløpig årsregnskap TV 2 Gruppen

 Sted:          TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO       Tid:         Onsdag 11. februar kl. 16.15       Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 Gruppen AS.           Oslo, 9. februar 2004 Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Preliminary Annual Result TV 2 Group

Place:             Karl Johans gate 14 Oslo, Norway   Time:             Wednesday 11 February at 4.15pm CET       The presentation will be in Norwegian, but press releases will be available in English. Schibsted ASA holds 33.3% of the shares […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation of 4th Quarter Accounts 2003

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows:   Presentation Oslo Time:                   February 12th at 4.10 pm CET Place:                  Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo   The presentation will be in Norwegian.   Telephone […]

Schibsted ASA (SCH) – Resultatpresentasjon 4. kvartal 2003

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   Presentasjon Oslo Tidspunkt:            12. februar kl 16.10 Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   Telefonkonferanse Tidspunkt:           12. februar kl 17.30   Hvis De ønsker […]