Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Utstedelse av obligasjonslån

Følgende melding gikk i går ut fra Oslo Børs:   Nytt lån til notering i dag 20.10.2003: Lånets navn: FRN Schibsted Finans 03/06Ticker: SCHF02ISIN: NO0010200512Utestående volum: åpent lån pålydende NOK 300 mill.Forfallsdato: forfall 17.10.06Rente og rentebærende fra: rente 3,38% (3mnd NIBOR+0,50), […]

Schibsted ASA (SCH) – Bond Issue

The following message was released from the Oslo Stock Exchange yesterday:   New loan to be quoted today 20.10.2003:   Name of the loan: FRN Schibsted Finans 03/06Ticker: SCHF02ISIN: NO0010200512Outstanding volume: Open loan, first tranche NOK 300 mill.Maturity: 17.10.06Coupon: 3,38% […]

Schibsted ASA (SCH) – Fullføring av avtale med Express Zeitung AG

Avtalen som ble inngått med Express Zeitung AG 21. mars d.å. vedrørende salg av 20minuten (Schweiz) AG ble fullført i dag. Avtalen medfører salg i tre steg, med 49,5% solgt i første steg, 25,25% i andre og 25.25% i tredje […]

Schibsted ASA (SCH) – Closing of agreement with Express Zeitung

The agreement with Express Zeitung AG entered into on March 21 this year covering the sale of 20minuten (Schweiz) AG was closed today. The agreement entails a sale in three steps, with 49.5% sold in the first step, 25.25% in […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement per 30.6.2003

At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the interim financial statement as of June 30, 2003.   Please find enclosed the Interim Report for 2nd Quarter 2003.   Information on internet: Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/investor_relations/ […]

Schibsted ASA (SCH) – Konsernregnskap per 30.6.2003

Informasjon på Internett: Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett: Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/investor_relations/ HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH Økonomi Schibsteds driftsinntekter i 2. kvartal 2003 var kr 2.169 mill., en økning på kr 204 mill. i forhold til samme periode i […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – 1. halvår 2003

(Tall i NOK millioner) TV 2 Gruppen AS       Hovedtall 1. halvår 2003 1. halvår 2002 *       Driftsinntekter 817 755 Driftskostnader 724 716 Driftsresultat 92 39       Resultat TS -7 -14 Andel resultat […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – H1 2003

  (Figures in NOK million) TV 2 Group AS         H1 2003 H1 2002*       Operating revenues 817 755 Operating expences 724 716 Operating profit 92 39       Result from ass. companies -7 […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation of 2nd Quarter Accounts 2003

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows:   Presentation Oslo Time:                   August 14th at 4.10 pm CET Place:                   Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo   The presentation will be in Norwegian.   […]

Schibsted ASA (SCH) – Resultatpresentasjon 2. kvartal 2003

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   Presentasjon Oslo Tidspunkt:           14. august kl 16.10 Sted:                    Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   Telefonkonferanse Tidspunkt:           14. august kl 17.30   Hvis De ønsker å delta, vennligst […]

Schibsted ASA (SCH) – Change in accounting principles

Schibsted ASA has in relation to the reporting of the result for the first half of 2003, decided to change the accounting principle for foreign exchange effects. The company has earlier reported in net profit all foreign currency gains / […]

Schibsted ASA (SCH) – Endring av regnskapsprinsipper

Schibsted ASA har i forbindelse med rapportering av resultat for første halvår 2003 besluttet å endre regnskapsprinsipp for behandling av valutaeffekter. Selskapet har tidligere løpende resultatført all agio / disagio knyttet til fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Med virkning […]