Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Sale of own shares

Schibsted ASA has in relation to an employee share offering sold 47 482 shares to Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp to a price of NOK 100 per share. The holding after the sale is 1 490 518.       Oslo, 27 […]

Schibsted ASA (SCH) – Salg av egne aksjer

Schibsted ASA har i forbindelse med et tilbud til de ansatte om å kjøpe aksjer til en rabattert kurs solgt 47 482 aksjer til Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs kr 100,- pr. aksje. Ny aksjebeholdning er etter dette 1 490 […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification

The employees in Schibsted have this year, as earlier years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for as much as NOK 6,000 to a reduced price. The price was determined from the average market price in the period […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 8. mai – 27. mai […]

Schibsted ASA (SCH) – Continuation of incentive program

The exercise price was in year 2000 NOK 185, in year 2001 NOK 100, in year 2002 NOK 93 and it is this year NOK 98.  This year’s allotment has to be exercised within the end of 2006.  The following […]

Schibsted ASA (SCH) – Videreføring av incentivprogram

Innløsningskursen var i år 2000 NOK 185, i år 2001 NOK 100, i år 2002 NOK 93 og den er i år NOK 98. Årets tildeling må innløses innen utgangen av 2006.  Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet: Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Fish4 becomes part-owner of FinnTech

Englands’s largest player within classified ads on the Internet has acquired a part ownership in FinnTech and will in the future use FinnTech’s technological platform. Behind the market portal Fish4 are five of England’s largest regional media Groups and these […]

Schibsted ASA (SCH) – Fish4 inn på eiersiden i FinnTech

Englands største aktør inne rubrikkannonser på nettet har kjøp seg inn i FinnTech og vil i fremtiden benytte FinnTechs tekniske plattform. Bak markedsportalen Fish4 står fem av Englands største regionale mediekonsern og disse utgir 636 aviser. Gruppen representerer til sammen […]

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag, den 7. mai 2003.   Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2002 Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2002 og balanse per 31. desember 2002 for Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting – May 7th 2003

Schibsteds Annual General Meeting took place at the company’s head office today, May 7th 2003.   Approval of the annual accounts for the year 2002, incl. the board of director’s annual report and the proposed dividend   The Annual General […]

Schibsted Asa (Sch) – Interim Financial Statement per 31.3.2003

At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the interim financial statement as of March 31, 2003.   Please find enclosed the Interim Report for 1st Quarter 2003.   Information on internet:    Schibsteds hjemmeside:    http://www.schibsted.no/investor_relations/ […]

Schibsted Asa (Sch) – Konsernregnskap per 31.3.2003

SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2003   Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2003. Vedlagt følger delårsrapport – 1. kvartal 2003.   Informasjon på Internett: Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett: Schibsteds hjemmeside:    […]