We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Vedtak om forbedringsprogram i Aftenpostens styre

Styret i Aftenposten har i dag endelig vedtatt et forbedringsprogram for perioden 2005-08. Programmet vil etter gjennomføring ha en årlig effekt på kr 180 mill. Omstillingskostnadene er estimert til kr 70-100 mill. og vil bli belastet regnskapet for inneværende år. […]

Schibsted ASA (SCH) – New and substantial improvement program in Aftenposten

The board of Aftenposten has today discussed an improvement program of NOK 180 million for the period 2005 to 2008. The program contains product changes, further headcount reductions, as well as new sources of revenues. The nominal cost level before […]

Schibsted ASA (SCH) – Nytt og omfattende forbedringsprogram i Aftenposten

Aftenpostens styre har i dag drøftet et forbedringsprogram på 180 millioner kroner for perioden 2005-2008. Programmet omfatter produktendringer, ytterligere bemanningsreduksjoner og plan for nye inntekter. Nominelt kostnadsnivå før effekten av disse forbedringene forventes å være ca. kr. 80 mill. lavere […]

Schibsted ASA (SCH) – Aftenposten AS og Schibsted ASA kjøper Retriever AB

Aftenposten AS og Schibsted Multimedia AS har i dag kjøpt 100 % av aksjene i medieovervåkingsselskapet Retriever AB fra KS Norsk Vekst II, Provisa AB og noen av selskapets gründere for SEK 47,5 mill. Aftenposten AS vil eie 51 %, […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted acquires Retriever AB

Aftenposten AS and Schibsted Multimedia AS has today acquired 100% of the shares in the media intelligence company Retriever AB from KS Norsk Vekst II, Provisa AB and some of the founders of the company for SEK 47.5 mill. Aftenposten […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of Annual Accounts 2003

There are no changes in the income statement or equity in relation to the previously published annual accounts.   The Board of Directors of Schibsted ASA has today approved that Aftenposten morning edition changes to tabloid format from January 2005, […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2003 vedtatt

Det er ingen endringer i resultatregnskap eller egenkapital i forhold til tidligere offentliggjort foreløpig årsregnskap for 2003.   Styret i Schibsted ASA har i dag godkjent at Aftenposten morgen går over i tabloidformat ved årsskiftet 2005, slik det ble vedtatt […]

Schibsted ASA (SCH) – Aftenposten Morgen blir tabloid

De siste månedene har det pågått et omfattende arbeid med ny leser- og produktstrategi i Aftenposten. En rekke alternativer har vært vurdert og følgende beslutning er fattet: Aftenposten Morgen går over i tabloidformat ved årsskiftet 2005 Aftenposten Aften fortsetter som […]

Schibsted ASA (SCH) – Aftenposten morning edition changes to a tabloid format

Over the past few months Aftenposten has conducted a complete revision of its product and readership strategy. A series of alternatives have been considered, and the following conclusion has been reached: The morning edition of Aftenposten changes to a tabloid […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted management calls options and sells shares

In accordance with the option program for the top management at Schibsted 60,000 shares have been called. Schibsted has sold shares from the stock of own shares. The options were awarded in 2001 and the strike is at NOK 100. […]

Schibsted ASA (SCH) – Ledere innløser opsjoner

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet ble det fredag 5. mars innløst 60.000 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2001 og kan innløses i løpet av 2004 med en innløsningskurs på 100,-. Alle aksjene er solgt fra […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted increases stake in 20 Min Holding AG

The purchase of shares and loans from Apax Funds and the Swiss investors will correspond to an investment of € 50 to € 55 million, depending on the final details regarding participation by the investors in loans and further financing. […]