Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Valuation of Finn.no AS

At point of establishment of Finn.no the employees were given the opportunity to purchase B-shares in the company. A put option was agreed upon for the employees and a call option for the A-shareholders, with opportunity of exercising the option […]

Schibsted ASA (SCH) – Verdsettelse av Finn.no AS

Ved etablering av Finn.no ble de ansatte gitt anledning til å kjøpe B-aksjer i selskapet. Det ble også avtalt en salgsopsjon for de ansatte og en kjøpsopsjon for A-aksjonærene, med mulighet for utøvelse i første kvartal 2003. Det er i […]

Schibsted ASA (SCH) – SHARE BUY-BACK

Schibsted ASA has on February 26th 2003 through a trader bought 154,700 shares in its own company to a price of NOK 65 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General Meeting […]

Schibsted ASA (SCH) – TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har den 26. februar 2003 gjennom megler kjøpt 154 700 aksjer i eget selskap til kurs kr 65,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som ga fullmakt til å […]

Schibsted ASA (SCH) – SHARE BUY-BACK

Schibsted ASA has on February 21th 2003 through a trader bought 180,300 shares in its own company to a price of NOK 67 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General Meeting […]

Schibsted ASA (SCH) – TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har den 21. februar 2003 gjennom megler kjøpt 180 300 aksjer i eget selskap til kurs kr 67,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som ga fullmakt til å […]

Schibsted ASA (SCH) – SHARE BUY-BACK

Schibsted ASA has on February 20th 2003 through a trader bought 70,000 shares in its own company to a price of NOK 67 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General Meeting […]

Schibsted ASA (SCH) – TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har den 20. februar 2003 gjennom megler kjøpt 70 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 67,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – FORELØPIG KONSERNREGNSKAP 31.12.2002

Økonomi Schibsteds driftsinntekter i 4. kvartal 2002 er kr 2.055 mill., en nedgang på kr 22 mill. i forhold til samme periode i 2001. Nedgangen har sammenheng med et fortsatt svakt annonsemarked og fall i den svenske kronen. Driftsresultat før […]

Schibsted ASA (SCH) – 2002 preliminary annual result

Financial situation Schibsted’s operating revenues for the 4th quarter 2002 amounted to NOK 2,055 million, a decrease of NOK 22 million compared to the same period in 2001. This decrease is due to a continued weak advertising market and weaker […]

Schibsted ASA – Presentation of 4th Quarter accounts 2002 – Preliminary annual accounts

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows:   Presentation Oslo Time:                   February 13th at 4 pm CET Place:         Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian.   Telephone […]

Schibsted ASA – Resultatpresentasjon 4. kvartal 2002 – Foreløpig årsregnskap

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   Presentasjon Oslo Tidspunkt:           13. februar kl 16.00 Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   Telefonkonferanse Tidspunkt:           13. februar kl 17.30   Hvis De ønsker å delta, […]