Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – TV 2: 3rd quarter 2002

Figures in NOK 1.000                 TV 2 Group         Per Q3 2002 Per Q3 2001       Operating revenues 1 074 591 1 067 988 Operating expences 1 009 226 992 182 Operating profit 65 365 […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2: 3. kvartal 2002

Tall i NOK 1.000                 TV 2 Konsern       Hovedtall Pr. 3. kvartal 2002 Pr. 3. kvartal 2001       Driftsinntekter 1 074 591 1 067 988 Driftskostnader 1 009 226 992 182 Driftsresultat 65 365 75 […]

SCH – Restructuring in Aftenposten

The cost reduction program announced in 2001 in Aftenposten is running according to schedule.  However, the revenues so far in 2002 has declined more than expected and it is necessary for the company to adjust to a lower level of […]

Schibsted ASA (SCH) – Omstillingsarbeid i Aftenposten

Kostnadsprogrammet som ble vedtatt i 2001 for Aftenposten er i rute. Inntektene har imidlertid hittil i 2002 falt mer enn det som tidligere har vært forventet, og det er nødvendig for selskapet å tilpasse seg et lavere inntektsnivå også for […]

SCH – Presentation of TV 2’s 3rd quarter 2002

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 3rd quarter accounts 2002:       Place:      Karl Johans gate 14, Oslo, Norway       Time:       Tuesday October 22nd at 4pm CET   The presentation […]

SCH – Presentasjon av TV 2s 3. kvartal 2002

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets regnskap for 3. kvartal 2002 presenteres:      Sted:         TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO       Tid:          Tirsdag 22. oktober kl. 16.00      Schibsted ASA eier 33,3% […]

SCH – Application for development of digital terrestial television

The Board of Directors of TV 2 has accepted that the company Norges Televisjon AS will apply for concession for development of digital terrestial television in Norway.  Norges Televisjon AS is owned 50% by NRK and 50% by TV 2.  […]

SCH – Søknad om utbygging av digitalt bakkenett

Styret i TV 2 har akseptert at selskapet Norges Televisjon AS sender søknad om konsesjon til utbygging av digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Norges Televisjon AS eies med 50% hver av NRK og TV 2. Det er lagt til […]

SCH – Presentation in Stockholm

The enclosed presentation will be held on a seminar for investors in Stocholm today.   http://reports.huginonline.com/873952/108171.pdf     Oslo, 18 September 2002   Catharina Thorenfeldt VP Investor Relations

SCH – Presentasjon i Stockholm

Vedlagte presentasjon blir idag gitt til investorer på et seminar i Stockholm.   http://reports.huginonline.com/873952/108171.pdf     Oslo, 18. september 2002   Catharina Thorenfeldt Finansdirektør

VG øker utsalgsprisen

Styret i VG besluttet i går å øke utsalgsprisen på avisen fra kr. 9,- til kr. 10,- for ukedagene mandag – fredag.  Prisøkningen vil skje med virkning fra 1. november 2002. Utsalgsprisen på VG for ukedagene mandag – fredag ble […]

VG increases the cover price

The Board of Directors of VG decided yesterday to increase the cover price on the paper from NOK 9,- to NOK 10,- for the weekdays Monday – Friday. The price increase will be valid from November 1, 2002. The cover […]