Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCH – KONSERNREGNSKAP PR 30.6.02

Oslo, 15. august 2002    Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet.     For historisk fordeling av driftsinntekter og driftsresultat bruk følgende link: http://reports.huginonline.com/870096/106881.xls   For full […]

SCH – INTERIM FINANCIAL STATEMENT PER 30.6.02

Oslo, August 15, 2002   At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the interim financial statement as of June 30, 2002. Please find enclosed the key figures.   For historical data of op. profit […]

Schibsted ASA (SCH) – Additional cost reductions Aftenposten

Aftenposten has the past few years initiated and implemented significant cost reductions in order to counteract the effect of a stagnation and reduction in revenues. Based on the development the first half-year 2002, with a decline in advertising revenues of […]

Schibsted ASA (SCH) – Nye tiltak Aftenposten

Aftenposten har de siste årene initiert og gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner i avisen for å møte stagnerende og fallende inntekter. Utviklingen i første halvår i år, med et fall i annonseinntekter for avisen på 13%, og usikkerhet knyttet til annonseinntekter i […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation of TV 2’s 2nd quarter 2002

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 2nd quarter accounts 2002:         Place:             Karl Johans gate 14, Oslo, Norway       Time:             Thursday August 15th at 2 pm CET (Please […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjon av TV 2s 2. kvartal 2002

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets resultat for 2. kvartal 2002 presenteres:           Sted:             TV 2 huset, Karl Johans gate 14, Oslo       Tid:             Torsdag 15. august kl. 14.00 (NB! Ny dato)   […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentation of TV 2’s 2nd quarter 2002

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 2nd quarter accounts 2002:       Place:             Karl Johans gate 14, Oslo, Norway       Time:             Tuesday August 13th at 4pm CET         […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjon av TV 2s 2. kvartal 2002

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets resultat for 2. kvartal 2002 presenteres:           Sted:             TV 2 huset, Karl Johans gate 14, Oslo       Tid:             Tirsdag 13. august kl. 16.00     Schibsted ASA […]

SCHIBSTED ASA – Presentation of 2nd Quarter Accounts 2002

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows:   Presentation Oslo Time:                    August 15th at 4 pm CET Place:                   Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo   The presentation will be in […]

SCHIBSTED ASA – Resultatpresentasjon 2. kvartal 2002

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   Presentasjon Oslo Tidspunkt:            15. august kl 16.00 Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   Telefonkonferanse Tidspunkt:           15. august kl 17.30   Hvis De ønsker […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – 1st half-year 2002

Figures in NOK 1.000                 TV 2 Group         1st half-year 2002 1st half-year 2001       Operating revenues 755 171 741 181 Operating expences 701 452 676 563 Operating profit 53 719 64 618   […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – 1. halvår 2002

Tall i NOK 1.000                 TV 2 Konsern       Hovedtall 1. halvår 2002 1. halvår 2001       Driftsinntekter 755 171 741 181 Driftskostnader 701 452 676 563 Driftsresultat 53 719 64 618       Resultat […]