Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Streik

Journalistene i VG og Aftenposten er i streik etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene i natt.   Det er sendt ut permitteringsvarsler for de deler av konsernet som er rammet av streik med  virkning i løpet av et par […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – Annual General Meeting

Annual General Meeting in Schibsted ASA was held today, 13 May 2002. The Annual General Meeting approved the annual accounts and the Board of Directors´ annual report for Schibsted ASA. The Board´s proposal for allocation of the profit for the […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 13. mai 2002. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2001 og balanse per 31. desember 2001 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2001. Styrets forslag til disponering […]

SCH – INTERIM FINANCIAL STATEMENT PER 31.3.2002

At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the interim financial statement as of March 31, 2002. Please find enclosed the key figures. Financial situation Schibsted’s operating revenues for the 1st quarter of 2002 amounted […]

SCH – KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet. Økonomi Schibsteds driftsinntekter i 1. kvartal 2002 er kr 1.989 mill., en nedgang på kr 44 mill. eller 2% i forhold […]

SCHIBSTED ASA – Presentation of 1st Quarter Accounts 2002

We hereby invite you to participate at the presentation that will take place as follows: PRESENTATION OSLO Time: May 13th at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. TELEPHONE CONFERENCE Time: […]

SCHIBSTED ASA – Resultatpresentasjon 1. kvartal 2002

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: PRESENTASJON OSLO Tidspunkt: 13. mai kl 16.00 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) TELEFONKONFERANSE Tidspunkt: 13. mai kl 18.00 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 […]

TV 2 – 1. kvartal 2002

TV 2 Gruppen la den 23.04.2002 frem regnskapstall for 1. kvartal 2002: (tall i NOK 1.000) TV 2 Konsern Hovedtall 1. kvartal 2002 1. kvartal 2001 Driftsinntekter 353 290 365 766 Driftskostnader 381 487 366 350 Driftsresultat -28 197 -584 […]

TV 2 – 1st quarter 2002

The TV 2 Group announced their 1st quarter 2002 results on April 23, 2002: (NOK 1.000) TV 2 Group Q1 2002 Q1 2001 Operating revenues 353 290 365 766 Operating expences 381 487 366 350 Operating profit -28 197 -584 […]

Presentasjon av TV 2s 1. kvartal 2002

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets resultat for 1. kvartal 2002 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johans gate 14, Oslo Tid: Tirsdag 23. april kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS. Oslo, 23. april […]

Presentation of TV 2’s 1st quarter 2002

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 1st quarter accounts 2002: Place: Karl Johans gate 14, Oslo, Norway Time: Tuesday 23 April at 4pm CET The presentation will be in Norwegian, but press releases […]

Schibsted overtar ‘Tique’

Schibsted-selskapet Bladkompaniet AS overtar utgivelsen av motemagasinet ‘Tique’. Bladkompaniet har kjøpt utgiverrettighetene og varemerket fra selskapet Tique AS. Tique ble stiftet i 1983, og er inne i sitt 20. driftsår. Magasinet har i følge MMI/Norsk Medieindeks 102.000 lesere. Gjennom sitt […]