Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED ASA – Resultatpresentasjon 2. kvartal 2002

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger:   Presentasjon Oslo Tidspunkt:            15. august kl 16.00 Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet)   Telefonkonferanse Tidspunkt:           15. august kl 17.30   Hvis De ønsker […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – 1st half-year 2002

Figures in NOK 1.000                 TV 2 Group         1st half-year 2002 1st half-year 2001       Operating revenues 755 171 741 181 Operating expences 701 452 676 563 Operating profit 53 719 64 618   […]

Schibsted ASA (SCH) – TV 2 – 1. halvår 2002

Tall i NOK 1.000                 TV 2 Konsern       Hovedtall 1. halvår 2002 1. halvår 2001       Driftsinntekter 755 171 741 181 Driftskostnader 701 452 676 563 Driftsresultat 53 719 64 618       Resultat […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig verdipapirhandel

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 12. juli kjøpt 8.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs 83,-. Ny beholdning er 38.000 aksjer.           Oslo, 15. juli 2002 SCHIBSTED ASA         […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification

The employees in Schibsted has this year, as earlier years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for as much as NOK 6,000 to a reduced price.  The price was determined from the average market price in the period […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig Handel

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs.   Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 3. juni – 7. […]

SCH – Continuation of incentive program

Today options in the Schibsted share have been issued to cover part three of the three-year rolling options program targeted at key persons within Schibsted.     The exercise price was in year 2000 NOK 185, in year 2001 NOK 100 […]

SCH – Videreføring av incentivprogram

I dag er det utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del tre av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som går over en treårsperiode.   Innløsningskursen var i år 2000 NOK 185, i år 2001 NOK 100 og den er […]

SCH – SHARE BUY-BACK

Schibsted ASA has on June 26th 2002 through a trader bought 100,000 shares in its own company to a price of NOK 85 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s annual general meeting […]

SCH – TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har den 26. juni 2002 gjennom megler kjøpt 100.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 85,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å kjøpe […]

SCH – Share buy-back

Schibsted ASA has on June 20th 2002 through a trader bought 83,000 shares in its own company to a price of NOK 91 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s annual general meeting […]

SCH – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 20. juni 2002 gjennom megler kjøpt 83 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 91,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å […]